Grande partecipazione per il Cicle Gaudí a l’Alguer 2023

Il percorso cinematografico proposto, che è cominciato il 20 ottobre con Suro di Mikel Gurrea, per proseguire con Toscana di Pau Dura e Les due nit d’ahir di Pau Cruanyes e Gerard Vidal Barrena, ha riscosso uno straordinario gradimento da parte del pubblico.

Venerdì 10 novembre, con la proiezione del film Ebre, del bressol a la battalla di Román Parrado, si è conclusa l’edizione 2023 del Cicle Gaudí a l’Alguer. Il percorso cinematografico proposto, che è cominciato il 20 ottobre con Suro di Mikel Gurrea, per proseguire con Toscana di Pau Dura e Les due nit d’ahir di Pau Cruanyes e Gerard Vidal Barrena, ha riscosso uno straordinario gradimento da parte del pubblico. Tutte le proiezioni hanno visto la Sala Conferenze de Lo Quarter gremita di spettatori. In alcune occasioni si è raggiunta la capienza massima della sala e qualche spettatore è dovuto rimanere fuori.

È stato possibile organizzare il Cicle Gaudí di quest’anno grazie alla collaborazione tra l’Ufficio della Generalitat a l’Alguer, l’Academia del Cinema Català, la Società Umanitaria di Alghero, l’Òmnium Cultural de l’Alguer e la Plataforma per la Llengua, e grazie anche al sostegno istituzionale del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero, della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna. Gli organizzatori si ripromettono, visto il riscontro positivo di quest’anno, di dare vita nel 2024 ad una nuova edizione del Cicle Gaudí a l’Alguer che possa avere lo stesso successo.

————————————————

Gran participació al Cicle Gaudí a l’Alguer 2023. Us esperem a l’edició 2024. Divendres 10 de novembre, amb la projecció de la pel·lícula Ebre, del Bressol a la batalla de Román Parrado, s'ha conclòs l’edició 2023 del Cicle Gaudí a l’Alguer. El recorregut cinematogràfic proposat, iniciat el 20 d’octubre amb Suro de Mikel Gurrea, i que ha continuat amb Toscana de Pau Dura i Les dues nits d’ahir de Pau Cruanyes i Gerard Vidal Barrena, ha rebut una extraordinària acceptació per part del públic. Totes les projeccions s’han realitzat a la Sala de Conferències de Lo Quarter plena d’espectadors. En algunes ocasions s’ha arribat a la capacitat màxima de la sala i algun espectador no ha pogut participar-hi.

Enguany el Cicle Gaudí s’ha organitzat gràcies a la col·laboració entre l’Ofici de la Generalitat a l’Alguer, l’Acadèmia del Cinema Català, la Societat Humanitària d’Alguer, Òmnium Cultural de l’Alguer i la Plataforma per la Llengua, i amb el suport institucional del Municipi d’Alguer, la Fundazione Alghero, la Regió Autònoma de Sardenya i la Fondazione Sardegna. Els organitzadors es comprometen, vista la bona acollida a la proposta cinematogràfica catalana d’enguany, a dur a terme el pròxim 2024 una nova edició del Cicle Gaudí a l’Alguer que pugui tenir el mateix èxit d’aquella del 2023.

15 Novembre 2023