Si Joan riu massa és bon vi i no vinassa, si beient te escudi un cop és mal vi i no és un joc

12 Marzo 2014