Nostro Senyor tenia menester de una ànima bona i joiosa, i t’ha avisat amb ell, per donar alegria al cel, pare estimat

Carlo Manunta

"Catià" Controlor del tràfic aèreo en pensió Mareixal de l’aeronàutica en pensió .Mareixal de l’aeronàutica en pensió .

Ne donen lo trist anunci la muller Tomasina Succu, l’estimat net Carlinc, la filla Anna rita, ilo fill Angelo amb Angela.Un rengraciament particular al Dr. Carlo sini, per haverseguit en los anys amb tanta disponibilitat, i amor lo nostro pare, i també als doctors i a tot lo personal dels reparts de Medicina i Nefrologia de l’Hospital de l’Alguer, per les cures afectuoses i la profunda humanitat demostrada. Rengaciem tambe a Nicola, per tota l’atencio i l’afecte demostrat. La Santa Missa se celebrerà en la iglésia de Sant Miquel (entrada del Quarter) dimecres 2 de Febrer a les 15,00. Parents i amics són dispensats de les condollances. Ninguna flor, ma obres de bé.

 

1 Febbraio 2022